Hermes GmbH

Biel­strasse 21
3250 Lyss
Determine route

Telephone
+41 32 384 64 62
Email
info@hermes-lyss.ch

pondělí: 13:30–18:30
úterý: 9:00–12:00, 13:30–18:30
středa: 9:00–12:00, 13:30–18:30
čtvrtek: 9:00–12:00, 13:30–18:30
pátek: 9:00–12:00, 13:30–18:30
sobota: 9:00–16:00
neděle: Zavřeno

„Guti Ordo­pa­dische Beratig.“

„Kva­lifi­kovaný personál a široký sortiment.“

„Využijte dokonale přizpů­sobené ortopedické vložky a můžete se spolehnout na zdvořilý servis a profe­si­onální a indivi­duální radu zaměstnanců. Rád bych se vrátil :)“

„Skvělá rada, velmi přátelská! Také vysoce dopo­ručeno s dětmi“

See ratings on Google

Product worlds