Schuh Braun

Scheuel­bergstr. 16
73540 Heubach
Determine route

Telephone
+49 7173 920301
Email
-

Bei unseren ausgewählten Handelsfachpartnern wird die Beratung großgeschrieben. Falls Dein Wunschmodell beim Händler vor Ort nicht auf Lager ist, kann er Dir den Schuh bei LOWA bestellen.

β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

„Dostanete zde dobré rady a dobré zboží.“

β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

„Pokaždé jsme obsluhováni přátelsky a profe­si­onálně, zejména moje malá dcera. Je pochopitelné, že ceny v jednom speci­a­lizovaném obchodě – zejména v provincii – jsou vyšší než v pobočce malo­ob­chodního řetězce. A dobře odůvodněné, vzhledem ke službě.“

β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

„Braun Schuhhaus se také dopo­ručuje pro proble­matické nohy, služby jsou velmi dobré a kompe­tentní. Okolní pečova­telské domy jsou také vybaveny vhodnou obuví.“

β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

„Nejlepší rada. Mohu jen doporučit recommend“

See ratings on Google

Product worlds